Počet klipů

Kolik klipů na délku garnýže?
Počet klipů je navržen tak, aby upevnění žaluzie spolehlivě vydrželo nejen běžnou zátěž, ale i extrémnější situace (např. za lamely zatáhne dítě apod.) Počet klipů je závislý na šířce žaluzie: klip
  • do 160 cm - 2 klipů
  • do 280 cm - 3 klipů
  • do 400 cm - 4 klipů
  • do 500 cm - 5 klipů
  • do 600 cm - 6 klipů
Jednotlivé klipy je třeba namontovat tak, aby byla zátěž rozložená rovnoměrně. Proto se krajní klipy umisťují do vzdálenosti asi 20 cm od konce garnýže a ostatní klipy se rozmístí pravidelně mezi ně.